دمنوش زعفران مفرح بخش

دمنوش زعفران مفرح، محرك قواي جنسي، قاعده آور، تقويت كننده قلب، ريه و كبد، پاك كننده كليه و مثانه و دفع كننده سنگ هاست.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *